Egenkontroll

Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör.

 • Egenkontroll Mark

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid markentreprenader och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. En egenkontroll kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

 • Egenkontroll Elanläggning

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid elanläggning i hus och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vid elinstallationer skall följande instruktioner följas: Elinstallatörsförordningen 1990:806, behörighet ELSÄK-FS 2007:2 med ändring ELSÄK-FS 2010:4 och ELSÄK-FS 2013:1. Nya regler kommer att gälla från 2017. Elsäkerhetsregelverket 9 kap. 1 § ellagen (1997:857). Ansvar för anläggning och arbetet är enligt ELSÄK-FS 2008:1–3 och 2006:1. Krav på egenkontrollprogram framgår av 24 § elsäkerhetslagen. Se även Elektriska Installatörsorganisationen och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

 • Egenkontroll VVS och Värme

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid VVS- och värmeanläggning och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Därtill kontrolleras att det byggda följer tillverkares instruktioner och konstruktionsritningar. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. En egenkontroll kan dock ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

 • Egenkontroll Ventilation

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid ventilationsanläggning och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. En egenkontroll kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

 • Egenkontroll Fasad och invändigt

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid fasadbyggnation samt invändiga arbeten och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. En egenkontroll kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

 • Egenkontroll Skyddsrond

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare.

 • Egenkontroll Byggnadsplåt

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid byggnadsplåtarbete.

 • Egenkontroll större takläggning

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Platta på Mark

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid anläggning av platta på mark och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Man visar därmed att man har organisation, rutiner och åtgärder för att kraven i lagar och förordningar uppfylls. Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare. En egenkontroll kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

 • Egenkontroll Takläggning - mindre projekt

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Svets/Heta arbeten

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Solcellsinstallation

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Mekaniska arbeten

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Höghöjdsarbeten

  Fyll i dokument

 • Avvikelserapport

  Fyll i dokument

 • Arbetsorder

  Fyll i dokument

 • Avvikelserapportering

  Fyll i dokument

 • Körjournal

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Plattsättning

  Fyll i dokument

  Egenkontrollprogram för plattsättning.

 • Kvalitetssäkring av Takentreprenad

  Fyll i dokument

 • Egenkontroll Montage

  Fyll i dokument

Alla dokument för hantverkare på en plats

 • Arbetsmiljöplan

  Här finns en redigerbar grundmall för att upprätta en arbetsmiljöplan, både för dig som är Bas-P (projektering) samt dig som är Bas-U (Utförande).

  Se mallar
 • Avtalsmallar

  Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

  Se mallar
 • Checklistor

  Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Redigerbara mallar för enskilt projekt

  Se mallar
 • Egenkontroll

  Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör.

  Se mallar
 • Elsäkerhetsdokument

  Här har vi samlat redigerbara mallar som hjälper till att uppfylla kraven i elsäkerhetslagen.

  Se mallar
 • Riskanalys

  Här har vi samlat redigerbara mallar för att förebygga risker på arbetsplatsen.

  Se mallar

KONTAKT

031-300 65 20

supportbygg@byggbranschenstruqtur.se

Helgfria vardagar: 09:00-17:00
Lunchstängt: 12:00-12:30

Boka demo
Frågor & svar