Checklistor

Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Redigerbara mallar för enskilt projekt

Bygg

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom bygg. Redigerbar checklista för dig som är i byggbranschen. Redigerbar lathund för checklista bygg.

 • Checklista Byggentreprenad

  Fyll i dokument

  Detta dokument används som en checklista vid en elentreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler. Tillämpliga regler och länkar fås från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket.

 • Checklista installation lösullsisolering slutna bjälklag

  Fyll i dokument

 • Checklista installation lösullsisolering öppna bjälklag

  Fyll i dokument

 • Installationsprotokoll - öppna vindsbjälklag

  Fyll i dokument

  Installationsprotokoll för öppna vindsbjälklag och svagt lutande öppna vindsbjälklag. Protokoll för att arbetet utförts i överensstämmelse med Behörig Lösulls anvisningar.

 • Installationsprotokoll - Slutna konstruktioner

  Fyll i dokument

  Installationsprotokoll för slutna konstruktioner. Protokoll för att arbetet utförts i överensstämmelse med Behörig Lösulls anvisningar.

 • Checklista egenkontrollplan montage Byggnadsplåt

  Fyll i dokument

  Detta dokument skall användas som en checklista till egenkontroll byggnadsplåtarbete.


El

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom el. Redigerbar checklista för dig som är i elbranschen. Redigerbar lathund för checklista el.

 • Checklista Elentreprenad

  Fyll i dokument

  Detta dokument används som en checklista vid en elentreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler. Tillämpliga regler och länkar fås från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. En checklista kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.


VVS

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom VVS. Redigerbar checklista för dig som är i VVS-branschen. Redigerbar lathund för checklista VVS.

 • Checklista VVS Allmän

  Fyll i dokument

  Detta dokument används som en checklista vid en VVS-entreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Därtill kontrolleras att det byggda följer tillverkares instruktioner och konstruktionsritningar. Tillämpliga regler och länkar från Boverkets byggregler BBR12-2 och Arbetsmiljöverket AFS2000 angående VVS och värme och luft. En checklista kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.


Alla dokument för hantverkare på en plats

 • Arbetsmiljöplan

  Här finns en redigerbar grundmall för att upprätta en arbetsmiljöplan, både för dig som är Bas-P (projektering) samt dig som är Bas-U (Utförande).

  Se mallar
 • Avtalsmallar

  Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

  Se mallar
 • Checklistor

  Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Redigerbara mallar för enskilt projekt

  Se mallar
 • Egenkontroll

  Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör.

  Se mallar
 • Elsäkerhetsdokument

  Här har vi samlat redigerbara mallar som hjälper till att uppfylla kraven i elsäkerhetslagen.

  Se mallar
 • Riskanalys

  Här har vi samlat redigerbara mallar för att förebygga risker på arbetsplatsen.

  Se mallar

KONTAKT

031-300 65 20

supportbygg@byggbranschenstruqtur.se

Helgfria vardagar: 09:00-17:00
Lunchstängt: 12:00-12:30

Boka demo
Frågor & svar