Avtalsmallar

Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

Privat

Avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn. Bra avtal mellan dig som företagare och konsument.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABS09)

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. Formuläret är upprättat i anslutning till ABS 09. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) - Ändringar och Tilläggsarbeten

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (ABS 09) vid uppförande och tillbyggnad av en eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.

 • HANTVERKARFORMULÄRET - 14

  Fyll i dokument

  Hantverkarformuläret 14 används vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare (har företag). Hantverkarformuläret 14 är en revidering av Hantverkarformuläret 09 och har förhandlats fram av Sveriges Byggindustrier tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.

 • HANTVERKARFORMULÄRET - 14 - Ändringar och Tilläggsarbeten

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas när ni vill avtala om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten vid användning av Hantverkarformuläret 14 där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Detta formulär baseras på Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

 • Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret - 14

  Fyll i dokument

  Dessa allmänna bestämmelser är framtagna av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier och avsedda att användas tillsammans med Hantverkarformuläret –14. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS – användas.

 • HANTVERKARFORMULÄRET - 17

  Fyll i dokument

  Hantverkarformuläret 17 används vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare (har företag). Hantverkarformuläret 17 är en revidering av Hantverkarformuläret 14 och har förhandlats fram av Sveriges Byggindustrier tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.

 • Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret - 17

  Fyll i dokument

  Dessa allmänna bestämmelser är framtagna av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier och avsedda att användas tillsammans med Hantverkarformuläret –17. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS – användas.

 • HANTVERKARFORMULÄRET - 17 - Ändringar och Tilläggsarbeten

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas när ni vill avtala om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten vid användning av Hantverkarformuläret 17 där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Detta formulär baseras på Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 18)

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas som entreprenadkontrakt i entreprenadavtal där Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18) ingår i entreprenadavtalet. ABS 18 är avsett att användas vid uppförande av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället gällande version av Hantverkarformuläret användas

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 18) - Ändringar och Tilläggsarbeten

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (gällande version av ABS) vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället gällande version av Hantverkar-formuläret användas.

 • Anbud och avtalsbekräftelse

  Fyll i dokument


Företag

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABT06) FAST PRIS

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas vid entreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten – ABT 06. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (ABT06) LÖPANDE RÄKNING

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas vid entreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten – ABT 06.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) - LÖPANDE RÄKNING

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader - AB 04.

 • ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) - FAST PRIS

  Fyll i dokument

  Detta formulär är avsett att användas vid utförandeentreprenader till fast pris enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader - AB 04.

 • UNDERENTREPRENADSKONTRAKT (AB-U 07)

  Fyll i dokument

  Tillägg till AB 04 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.


Alla dokument för hantverkare på en plats

 • Arbetsmiljöplan

  Här finns en redigerbar grundmall för att upprätta en arbetsmiljöplan, både för dig som är Bas-P (projektering) samt dig som är Bas-U (Utförande).

  Se mallar
 • Avtalsmallar

  Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

  Se mallar
 • Checklistor

  Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Redigerbara mallar för enskilt projekt

  Se mallar
 • Egenkontroll

  Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör.

  Se mallar
 • Elsäkerhetsdokument

  Här har vi samlat redigerbara mallar som hjälper till att uppfylla kraven i elsäkerhetslagen.

  Se mallar
 • Riskanalys

  Här har vi samlat redigerbara mallar för att förebygga risker på arbetsplatsen.

  Se mallar

KONTAKT

031-300 65 20

supportbygg@byggbranschenstruqtur.se

Helgfria vardagar: 09:00-17:00
Lunchstängt: 12:00-12:30

Boka demo
Frågor & svar