Vanliga frågor & svar om Struqtur

Under varje flik har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Struqturs projektverktyg och personalliggare.

   Vanliga frågor & svar om Struqtur

   Under varje flik har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Struqturs projektverktyg och personalliggare.

   Personalliggare

   App

   När du gått in i appen klickar du på klocksymbolen. Därefter klickar du precis nedanför till höger där det står ”Personalliggare”. Välj vilket projekt du ska stämpla in på. Efter detta har du egentligen bara ett val – att klicka på ”Start”. När du lämnar arbetsplatsen ska du klicka på ”Stopp” för att visa att du lämnat arbetsplatsen. Fyll därefter i ”Utfört arbete” och klicka på ”Spara tid”. Du är nu in- och utskriven ur personalliggaren.

   För att göra detta klickar du på de tre prickarna upp till höger i appen. Klicka därefter ”Endast Personalliggare”. Se till att du står på ”In” fliken och välj det aktuella projektet. Klicka på företagsnamnet som personen jobbar för. Välj sedan personen i listan (om personen inte finns i listan, klicka istället ”Lägg till ny” och fyll i fälten). Tryck stämpla in. När det är dags att stämpla ut går du till samma ställe men går istället till ”Ut” fliken och väljer projekt. Välj sedan person och stämpla ut.

   Ett byggarbetsplats-id får man av skatteverket efter att man anmält en byggarbetsplats. Alla byggarbetsplatser där jobbet överstiger en total summa av fyra prisbasbelopp samt görs mellan två företag behöver anmälas till skatteverket. Om ett projekt i Struqtur saknar byggarbetsplats-id kommer projektet inte synas bland personalliggareprojekt och således kommer ingen kunna stämpla tid i personalliggare.

   Detta beror vanliga på grund av två separata anledningar. Antingen har ”Byggarbetsplats-id” utelämnats när projektet har skapats vilket gjort att ingen personalliggare skapats. Den andra anledningen kan vara att listan inte är uppdaterad. Detta görs enkelt genom att ta tag med tummen i listan och dra den neråt. Detta uppdaterar listan och du bör nu se din personalliggare.

   Webb

   För att lägga till underentreprenörer på ditt projekt väljer du den aktuella personalliggaren genom att klicka ”Personalliggare” och sedan välja det aktuella projektet i listan. För att lägga till en underentreprenör du aldrig tidigare använt klickar du därefter ”Ny underentreprenör”. Du får då fylla i uppgifter om bolaget som namn och organisationsnummer. När du sparat din underentreprenör följer du den grå pilen som finns mitt på skärmen. I sökfältet söker du efter företagsnamnet du just lagt till och klickar på raden.

   För att skapa en ny personalliggare klickar du på ”Personalliggare”. I den mittersta kolumnen finns en länk som det står ”Skapa nytt projekt” på. Klicka där och fyll i de tre fälten. Märkning är ert interna namn på projektet och Byggarbetsplats ID är den 13 tecken långa kod som man får efter att ha anmält en ny byggarbetsplats hos skatteverket.

   För att se projekt som delats med dig behöver du acceptera delningen. Detta görs genom att klicka på ”Personalliggare” och sedan ”Delning”. Klicka i boxen bredvid namnet på din byggnadsherre så kommer det aktuella projektet att visas i listan över pågående personalliggarprojekt.

   Ett byggarbetsplats-id får man av skatteverket efter att man anmält en byggarbetsplats. Alla byggarbetsplatser där jobbet överstiger en total summa av fyra prisbasbelopp samt görs mellan två företag behöver anmälas till skatteverket. Om ett projekt i Struqtur saknar byggarbetsplats-id kommer projektet inte synas bland personalliggareprojekt och således kommer ingen kunna stämpla tid i personalliggare.

   Offert

   Webb

   I offertmodulen finns en många olika fält som man kan välja om man vill ha med på sin slutgiltiga offert. För att ändra vilka som faktiskt kommer med på offerten kan du klicka i eller ur ”använd” på högerkanten. Om ”Använd” är urklickad kommer texten i samma fält inte att visas på offerten.

   För att skicka din offert direkt via systemet skapar du en offert. När du har gjort detta scrollar du längst ner på sidan. Där har du valmöjligheten att hämta pdf, visa pdf, och maila pdf. När du klickar på maila kommer en box upp som visar vad som kommer stå i mailet. Du kan ändra denna text om du vill. Offerten kommer ligga som en bifogad pdf-fil i mailet som skickas ut.

   För att skapa ett projekt utan att behöva fylla i all information om kund och projekt ytterligare en gång går du till dina skapade offerter. Där öppnar du den aktuella offerten och scrollar sedan ner till sidans botten. Där finns en knapp som heter ”Skapa projekt” klicka på knappen och vänta sedan någon sekund. Efter det har ett nytt projekt skapats och du och dina medarbetare kan börja rapportera in på projektet.

   Självklart går det att skapa mallar som kan användas då man ska skicka ut ”standardofferter”. För att skapa en sådan fyller du i fältet ”Mallens namn” och designar sedan offerten att se ut som du tänkt dig. När du kommer längst ner på sidan har du sedan ett val, antingen ”skapa offert” eller ”skapa mall”. Välj skapa mall. Nästa gång du klickar skapa ny offert kommer du ha valet längst upp att använda den mall som du just skapat.

   Projekt

   App

   För att skapa ett nytt projekt via appen klickar du på symbolen längst till höger som ser ut som ett dokument. Du klickar därefter på ”Skapa” och fyller i de fält som du vill. En märkning är att rekommendera, vilket är det namnet som dina medarbetare kommer att se på projektet. Glöm inte heller att om det är en personalliggare du försöker skapa måste ”Byggarbetsplats-id” vara i fyllt med den kombination av tecken som du fått av skatteverket.

   Klicka på symbolen längst till höger. Välj därefter det aktuella projektet. För att ladda upp en ny bild kan du nu välja att antingen hämta en bild från kamerans galleri eller ta en ny bild med kameran. Detta görs genom att antingen klicka på ”Kamera” eller ”Galleri”. Välj bilden du vill ladda upp och lägg till en kommentar om du vill. Klicka därefter på ”Ladda upp”. Om du vill säkerställa att bilden faktiskt är uppladdad kan du klicka på ”Granska Bilder” och se om bilden ligger där.

   Om detta lagts till när projektet skapas klickar du på symbolen längst till höger som ser ut som ett dokument. Under rubriken ”Arbetsmoment” kan nu se samtliga arbetsmoment som är upplagda i projektet. Om du slutfört ett arbetsmoment kan du även klicka på det aktuella arbetsmomentet och markera det som utfört.

   Webb

   Gå in på det aktuella projektet. Ute till höger, under ”Information” finns en knapp som det står ”Skriv ut underlag” på. Klicka på knappen. Du får nu upp en pop-up som innehåller diverse val du kan göra för hur ditt underlag ska se ut. Du kan till exempel välja hur du vill att tider ska grupperas, om kommentarer ska visas och vilken medarbetare som utfört arbetet. Du kan även välja en om du vill att underlaget ska spegla hela projektet eller bara under en viss tidsperiod.

   För att skapa ett nytt projekt klickar du på plustecknet brevid ”Projekt”. Du får nu valmöjligheten att fylla i uppgifter om beställare, arbetsplats och andra detaljer. Inget fält är obligatoriskt men att åtminstone fylla i en märkning (internt namn) rekommenderas för att lättare kunna hitta tillbaka till projektet.

   Bilderna kan du hitta i flikraden precis under raden med projektnamnet. En flik heter ”Bilder”. Klicka in dig där för att se vad din anställda har åstadkommit under projektet!

   Absolut! Gå in i det aktuella projektet. Långt till höger (precis under raden med projektnamnet) finns en flik som det står ”Kostnader” på. Här kan du enkelt se vilka kostnader som projektet medfört för företaget samt hur mycket intäkter projektet inbringat. Smidigt och enkelt!

   Tidrapport

   App

   För att tidrapportera genom appen klickar man på klocksymbolen. Därefter får man fylla i diverse information som datum, projekt timmar mil och vad man utfört för arbete under tiden. Gå därefter längst ner på sidan och klicka ”Spara tid”.

   Så länge du har administratörsrättigheter går det alldeles utmärkt att tidrapportera åt en medarbetare. Klicka på tidrapport och därefter på första fältet där ditt namn står och då visas en lista med dina användares namn. Välj aktuell person och fortsätt med att skriva in vilket projekt det gäller, hur lång tid personen jobbat och vad personen gjort under dagen därefter spara tid.

   För att se vilka tider du rapporterat tidigare klickar du på klocksymbolen. Därefter scrollar du ner längst ner och klickar på den svarta knappen som det står ”Visa inrapporterad tid” på. Du kommer nu få upp en graf som visar den aktuella veckan, självklart kan du ändra vecka genom att klicka på pilarna uppe till höger och vänster. För att redigera en tid klickar du på den aktuella stapeln och sedan på pennsymbolen. När du gjort ändringarna klickar du sedan på ”Spara tid”.

   Webb

   Så länge du har adminstratörrättigheter i Struqtur går det alldeles utmärkt att tidsrapportera åt en medarbetare. Klicka på tidrapport, klicka därefter på den blå knappen ute till höger där det står ”Skapa Tidrapport”. I den pop-up som dyker upp är första valet för vilken person som du ska tidsrapportera för. Välj aktuell person och fortsätt med att skriva in vilket projekt det gäller, hur lång tid personen jobbat och vad personen gjort under dagen.

   En tidrapport som har blivit fel kan både administratörer och den anställde själv ändra. Detta görs enklast genom ”Tidrapport” fliken. Leta upp den rätta raden och klicka på den. Du kan nu ändra antalet timmar, vilket projekt tiden ska rapporteras på och om det till exempel tillhör en ÄTA. Du kan även byta datum och lägga till traktamente.

   Om detta händer är en bra början att titta i tidrapporten. Detta gör man genom att klicka på raden där namn och projekt står. Har du råkat rapportera in 0 timmar? Eller är kanske rutan ”Extra” i klickad? Om så är fallet så gå in i projektvyn, klicka därefter på den breda orangea knappen ”Visa/Dölj extraarbete”. Om du ändå inte hittar tiden så tveka inte att höra av dig så letar vi igenom systemet tillsammans.

   För att få ut ett löneunderlag från Struqtur går du in på fliken tidrapport. Därefter väljer du den aktuella tidsperioden och vilka personer du vill ha fram underlag för. Klicka därefter på ”Rapportgenerator”. Du kan nu välja vilken information du vill ha på underlaget och hur den ska sorteras.

   Faktura

   Webb

   Om du vill skriva lite ytterligare text på dina fakturor kan du alltid skriva i själva fakturaraderna. För att slippa pris och moms på denna rad får du klicka på moms boxen och där välja ”Endast Benämning”.

   För att fakturera ett projekt klickar du på fliken ”Projekt”. Därefter klickar du in på det aktuella projektet. Under ”Information” på högersidan finns en knapp som det står ”Fakturera” på. Klicka på den. Du kommer nu in i faktureringsmodulen och all tid och material som ännu inte är fakturerat kommer visas. Du kan nu välja vilken sorts faktura, vad den ska innehålla och vilken annan information du vill ska stå på fakturan.

   För att skapa en ROT-faktura gör du som i ”Jag vill fakturera ett avslutat projekt, hur går jag till väga?”

   När du klickat fakturera klickar du i ”ROT”. Du behöver därefter skriva i lite information som behövs för XML-filen som ska skickas till Skatteverket. Detta inkluderar hur många timmars arbete som utförts, information om person och fastighet samt hur mycket rot som ansöks om.

   Om du vill fakturera tid eller material som inte är inlagt i projektet kan du göra på två sätt: antingen lägga till det i projektet eller välja att bara ha med det på fakturan. Du kan antingen skriva på en ledig rad (den första som inte används) eller klicka på ”Ange poster fritt”.

   Internforum

   Internforumet finns till för att på ett enkelt sätt skicka ut information eller frågor till samtliga i bolaget. Ett exempel skulle kunna vara vem som utfört något på ett visst projekt. Ett annat exempel skulle kunna vara att man från och med ett visst datum ska byta leverantör av material. Ett tredje exempel skulle kunna vara att fråga vart man ska ses för att äta lunch med sina kollegor.

   Längst ner på sidan finns en ruta för rubrik och en där du skriver ditt meddelande. Detta meddelande kommer skickas till alla personer som har ett användarkonto länkat till ert företagskonto.

   Produkter

   App

   Ja, det går alldeles utmärkt. Klicka på den mittersta symbolen som föreställer en ”Mapp”. Klicka därefter strax under till höger där det står ”Redigera”. Välj projektet som du rapporterat in materialet på och leta upp den felaktiga rapporteringen. Om du sedan klickar på den kan du ändra vad du vill: benämning, datum, pris och antal.

   För att göra detta går du till den mittersta symbolen som föreställer en ”Mapp”. Du klickar därefter ”Ange ny produkt”. Du får då fylla i fältet benämning med en beskrivning av produkten. Skriv därefter in inköpspriset och hur många sådana artiklar du använt. Klicka på ”Lägg till produkter” och sedan ”Spara produkter”.

   Om ditt företag läst in sitt artikelregister i Struqtur klickar du på din mittersta symbolen som föreställer en ”Mapp”. Därefter klickar du på sök produkt tills du hittar artikel som du vill rapportera in. Du klickar på den och skriver sedan in antalet av artikel som du använt. Klicka därefter på ”Lägg till produkter”. Om du är klar klickar du därefter på ”Spara produkter”. Om du vill lägga till ytterligare produkter gör du samma sak en gång till. När du hittat samtliga artiklar du använt klickar du på ”Spara produkter”. Du får då en notifikation som säger ”Produkter sparade(s)”.

   Webb

   Logga in i webgränssnittet. Gå därefter till ”Inställningar” -> ”Produkter”. Klicka på länken där det står ”Läs in nya produkter”. Kontrollera att filen har exakt de kolumnnamn som anges på sidan. Klicka därefter ”Ange fil” och efter det ”Ladda upp”.

   För att ladda upp enskilda produkter i Struqtur behövs egentligen bara informationen om produkten. Den information som behövs är ett artikelnummer, en benämning och ett försäljningspris. Det går även att lägga till ytterligare information om så önskas. För att ladda upp ett helt produktregister behöver du be din säljare hos den aktuella leverantören och be om registret i excel-format där varje produkt är en rad med minst tre kolumner: artikelnummer, benämning och försäljningspris.

   För att redigera en produkt klickar du ”Inställningar” -> ”Produkter”. Du går därefter ner till listan längst ner på sidan. Listan innehåller samtliga produkter som lagts till i systemet. Sök efter produktbenämningen du vill ändra. Klicka därefter på det fält som behöver redigeras. När du redigerat produkten klickar du på den lilla disketten ute till höger.

   I Struqtur finns möjligheten att kategorisera sina kostnader under så kallade produkttyper. Som standard finns tre produkttyper: Material, Maskinkostnad & Underentreprenör. Du kan även lägga till egna produkttyper om dessa inte är täckande nog. Detta görs genom att klicka ”Inställningar” -> ”Produkter”. På höger sida har du dina befintliga produkttyper. För att spara en ny skriver du in namn och hur många procent påslag ni vill ha för den aktuella produkttypen. Det går självklart att redigera produkttypen på en gammal produkt. För instruktion hur detta görs se ”Jag lade just till en produkt som blev fel, går den att ändra i efterhand?”.

   Inställning

   Webb

   För att uppdatera information om företaget behöver en administratör gå in och ändra i ”Företagets profil” under ”Inställningar”. Där kan man bland annat ladda upp en logotyp som används på offerter & fakturor samt ändra annan viktig information som adress, bg/pg, organisationsnummer etc.

   Under ”Inställningar” -> ”Min Användarprofil” kan du ändra ditt lösenord. Här kan du även ändra andra uppgifter om ditt eget användarkonto.

   Struqtur är uppbyggt så att varje företag har ett företagskonto. Företagskontot kan ha flera användare (personkonton). För att lägga till nya användare på ert företagskonto klickar administratören ”Inställningar” -> ”Hantera användare”. På denna sida har man möjligheten att lägga till användare, redigera befintliga användare samt ta bort användare som av någon anledning inte längre behöver ett konto på Struqtur.

   För att skapa en ny kontakt loggar du in i webgränssnittet och klickar därefter ”Inställningar” -> ”Kontakter”. Här kan du enkelt lägga till eller redigera befintliga kontakter.

   Vi hjälper dig självklart att ladda upp dina kontakter i Struqtur. Skicka ett mail till vår support med ditt kontaktregister (Excelformat är ett stort plus) så ordnar vi detta.

   Fler frågor?

   Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan du maila vår support genom formuläret eller ringa oss på 031-300 65 20. (Du kan i appen trycka upp på de tre prickarna uppe till höger och därefter klicka på ”Kontakta Support” och välja antingen via mail eller telefon.)

   This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

   Bli proffs och få tips och nyheter på Struqturloggen:

   planeringsverktyget struqturkalendern uppdateras
   Nu kommer den första uppdateringen i planeringsverktyget från Struqtur. In och läs om de senaste uppdateringarna för att göra ditt byggliv enklare. Läs mer...
   Det här ingår i struqtur - Headerbild
   Vi kan prata oss varma om alla specifika funktioner som finns inom Struqtur, funktioner som underlättar ditt arbete, som sparar in pengar och som visar hur ditt projekt ligger i fas. Men på det stora hela, vad är Struqtur? Här har vi övergripande gått igenom Struqtur silver Läs mer...
   Varför ska du välja Struqtur huvudbild, Struqtur, Projektverktyg
   Struqtur är projektverktyget av byggare för byggare. Med tidigare egen erfarenhet inom byggbranschen, på byggsidan, så vet vi vad du behöver för att kunna göra ett så bra och smidigt arbete som möjligt. Vi vill hjälpa byggbranschen att gå från den traditionella tid- och materialrapporteringen i kalendrar eller lappar som sedan måste föras över till flera olika system. Läs mer...

   Struqtur logo

   KONTAKT

   031-300 65 20

   supportbygg@byggbranschenstruqtur.se

   Helgfria vardagar: 09:00-17:00
   Lunchstängt: 12:00-12:30

   Boka demo
   Frågor & svar